De demografische gegevens, namelijk geslacht en leeftijd, gebruiken wij in de resultaten van “Waar is de grens”.

We vragen deze demografische gegevens om het onderscheid per leeftijdscategorie en geslacht te bepalen. Enkel deze gegevens worden opgeslagen, voor de rest is alles anoniem.

Wat is je geslacht?

Wat is je leeftijd?